Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít

15 - 16 Nov 2013 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Tieto informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť v zdravotníctve.